Samarbeidspartnere

Heime – en nasjonal aktør.

Organiserer sameier, tilrettelegger for delingsøkonomi og aktiviserer fellesarealer. Med Heime dyrker man godt bomiljø og høy trivsel gjennom naturlige møteplasser, enkle ordninger for deling og en egen brukervennlig kommunikasjons plattform for beboere. Slik skaper Heime mer attraktive boligprosjekt og økt livskvalitet for mennesker som flytter inn.

Vaskehjelp og Heime har et samarbeid, hvor du som Heime-kunde får 10% rabatt på standardvask.

Les mer

Husleie.no er en utleieplattform hvor utleiere kan administrere alle aspekter av et leieforhold – fra annonsering og kontraktskriving hele veien til innkreving av husleien og utflytting. Kjernen i plattformen er en automatisert løsning for effektiv og systematisk innkreving av husleien.

Vaskehjelp og Husleie.no har nå inngått et samarbeid, hvor du som Husleie-kunde får rabatt på flyttevask. Dette gjør at inngåelse og avslutning av leieforhold blir enda enklere og billigere.

Les mer