Slik blir du vasker hos oss

Det er viktig at du følger hvert eneste steg i instruksjonsvideoen nøye.

1.0
1.1
1.2
2.0
2.1
2.2
3.0
Bestille org. nr
Bekrefte bestilling
Motta org. nr
Søke om HMS-kort
Motta godkjenning
Bestille HMS-kort
Etabler profil
1.0Bestille org. nr
1.1Bekrefte bestilling
1.2Motta org. nr
2.0Søke om HMS-kort
2.1Motta godkjenning
2.2Bestille HMS-kort
3.0Etabler profil