Hvordan fungerer appen?

I appen registrer du din egen profil. Du bestemmer selv når du ønsker å jobbe og hvilket område du ønsker å jobbe i. Du vil som vasker få inngående oppdrag via appen som du enten kan takke ja eller nei til.

Blir jeg ansatt i Vaskehjelp AS?

Dersom du registrer deg i appen, blir du registrert som selvstendig næringsdrivende partner. Du trenger da et organisasjonsnummer som vi kan hjelpe deg med.

Vaskehjelp AS betaler inn moms, men du må selv betale inn din egen skatt.

Finn vaskeoppdrag gjennom appen
Hvor mye tjener jeg pr.time?

Du bestemmer selv din egen timespris men den kan ikke være lavere enn 177 kr pr.time.

Hvorfor blir prisen til kunden høyere enn min timelønn?

Prisen som kunde betaler per time inkluderer kostnader til drift og forsikring samt 25% mva.

Hvor mye kan jeg jobbe?

Du bestemmer selv hvor mye eller lite du ønsker å jobbe.

Få tilgang til flere kunder med appen Vaskehjelp

Du registrerer din profil med å trykke på «Registrer deg» og velger «Vasker». Du fyller da inn navn, mail og lager deg et passord. Du må så fylle inn kontonummer og organisasjonsnummer. Deretter velger du hvilket området du ønsker å jobbe i. Ønsker du å jobbe i nærheten av ditt hjem, skriver du inn din egen adresse. Du kan så dra området større eller mindre. Jo større området du har jo flere kunder står du tilgjengelig for. Fyll så inn din timepris og når du ønsker å jobbe. Last opp profilbildet ditt og profilen din er klar.

Når en kunde har booket deg vil du motta en melding av appen om at du er booket til et oppdrag. Du må da bekrefte om du tar oppdraget eller ikke. I meldingen vil du kunne se når kunden har booket deg, hvor mange timer og kundens adresse.

Når du har akseptert oppdraget vil det oppstå en chatfunksjon mellom deg og kunden. Der vil kunden gi deg praktiske beskjeder som hvor nøkkelen er, om det er noen dyr i huset, hvor vaskeutstyret står etc. Her kan også du gi beskjeder til kunden dersom du er sent ut, lurer på noe etc. Chatten inneholder også Google translate så dersom du ikke snakker kunden sitt språk kan du skrive på ditt eget og det vil bli automatisk oversatt.

Du er selv ansvarlig for å passe på at du rekker å komme deg til neste jobb når du bekreftet oppdraget. Dersom du ikke rekker det, men har akseptert oppdraget tar du kontakt med kunden via chatten.

Det er kunden sitt ansvar å gi deg tilgang til huset. Dersom du ikke får tilgang til avtalt tid vil du få betalt for hele oppdraget som er bestilt.

Du vil motta honorar for oppdragene dine hver 14.dag. Utbetaling den 1 & 15 hver måned. Dersom 1 eller 15 faller på helg eller helligdag vil utbetaling bli gjennomført påfølgende arbeidsdag. Oppdrag i perioden 26-10 vil bli utbetalt den 15.hver måned og oppdrag i perioden 11-25 blir utbetalt den 1. hver måned.

Når du er ferdig med et oppdrag vil du få et spørsmål om du er ferdig fra appen. Det er da viktig at du trykker ja, da transaksjonen vil overføres når du har bekreftet.

Kunde kan til enhver tid kansellere oppdraget. Du vil ta få en pushmelding om at kunde har kansellert.

Blir du syk tar du kontakt med kunden via chatten og endrer oppdraget.

Dersom du mener at kunden ikke har bestilt nok timer kan du ta kontakt med kunden via chatten og gir beskjed. Dersom kunden ønsker at du skal jobbe ekstra må du gå inn på «edit job» og legge til en time. Kunde vil da bli spurt om å akseptere at du legger til en time. Det er viktig at kunden har akseptert før du jobber ekstra, da du ikke vil bli betalt for de ekstra timene dersom kunden ikke aksepterer. Dersom kunden ikke aksepterer, jobber du de timene oppdraget er bestilt.

Kunden selv er ansvarlig for å sette ut nødvendig vaskeutstyr. Dersom noe mangler gir du beskjed til kunden via chatten.

Dette blir kunden informert om hva de kan forvente av en standard husvask:

Stue:
-Støvsug gulv
-Vask gulv
-Tørk støv på alle tilgjengelige overflater
-Støvsug sofa
-Rengjør benkeplater (spisebord, stuebord, TV-bord og lignende)

Kjøkken:
-Støvsug gulv
-Vask gulv
-Tørk støv på alle tilgjengelige overflater
-Rengjør kjøkkenbenk
-Rengjør vasken
-Rengjør overflate på ovn
-Tøm og kast søppel

Bad/wc:
-Støvsug gulv
-Vask gulv
-Tørk støv på alle tilgjengelige overflater
-Rengjør benkeplater, servant og speil
-Rengjør dusj/badekar
-Rengjør toalett
-Tøm og kast søppel

Soverom:
-Støvsug gulv
-Vask gulv
-Tørk støv på alle tilgjengelige overflater
-Re opp seng

Entre/gang/diverse
-Støvsug gulv
-Vask gulv
-Tørk støv på alle tilgjengelige overflater
-Evt. andre oppgaver som er avtalt mellom kunde og renholder

Dersom det er andre ting kunden ønsker å ha gjort snakk med kunden via chatten og forklar hvor mye mer ekstra tid du trenger på de oppgavene kunden ønsker i tillegg. Du skal ikke utføre utvendig vask av vinduer pga av sikkerhet.

Når du er ferdig med et oppdrag hos en kunde, vil kunden få mulighet til å gi deg stjerner ut fra hvor fornøyd kunden er med jobben du har gjort. Du vil kunne se din totale rangering i din profil.

Dersom du ønsker å få flere oppdrag kan vi gi deg følgende tips:

–Øk området du ønsker å stå tilgjengelig i
–Tilpass prisen din slik at du blir konkurransedyktig
–Jobb aktivt for at noen kunder skal bestille deg slik at du får en rating. Jo bedre jobb du gjør, jo høyere rating får du

De med høyest rating kommer øverst på listene over tilgjengelige vaskere for kunden.

Dersom kunden ikke er fornøyd anbefaler vi at kunden tar kontakt med deg slik at du får mulighet til å rette opp forholdet. Kunden kan reklamere på oppdraget innen 24 timer etter oppdraget er ferdig. Kunden må da dokumentere via bilde i chatten hva vedkommende ikke er fornøyd med og sende deg, samt en kopi av reklamasjonen til support@vaskehjelp.no. Vaskehjelp AS vil da holde betalingen til reklamasjonen er avgjort dere i mellom.

Dersom en kunde gir deg flere lave ratinger ta kontakt med support@vaskehjelp.as

Dersom kunde mender det har oppstått ulovligheter må kunden politianmelde.  Vaskehjelp AS involveres ikke i behandlingen av en politianmeldelse. Blir du straffet for kriminelle forhold for tjenester utført via appen, blir din profil automatisk slettet. Selv om en politianmeldelse ikke medfører straff vil Vaskehjelp AS ha rett til å slette profilen din fra appen dersom det anmeldte forhold gir grunn til vesentlig svekkelse av tilliten til deg.

Etter at en vaskers profil er slettet fra appen, enten frivillig eller tvunget, plikter vaskeren å avstå fra å ta kontakt med kunder tilsluttet appen ( vedrørende vaskeoppdrag) de første 12 månedene etter slettingen.

Det er ikke anledning til å avtale oppdrag med kunden utenom bruk av appen. Avdekkes slike tilfeller vil dette føre til at din profil blir slettet automatisk fra appen og du vil bli holdt erstatningsansvarlig for ethvert tap Vaskehjelp AS måtte bli påført. Alle vaskeoppdrag mellom kunde og vasker hvor opprinnelig kontakt er formidlet via appen skal følge de vilkår som gjelder.

Alle oppdrag som gjennomføres via Vaskehjelp er forsikret via IF. Les mer om vilkår under forsikring.

Personopplysninger vil bli behandlet i henhold til lov om personopplysninger (personopplysningsloven). Ved å akseptere vilkårene i app’en gir jeg samtidig samtykke til at mine personopplysninger kan brukes slik som fastsatt i Personopplysningslovens kap. II.